Talent en valkuil

Ieder mens, en dus ieder gedragstype heeft zijn sterktes en zwaktes, ook wel talent en valkuil genoemd.
Volgens de kernkwadranten van Ofman is de zwakke eigenschap niet iets wat je niet kunt, maar juist het doorschieten van je specialiteit, oftewel je kernkwaliteit. Daardoor trap je steeds in je eigen valkuil en kom je er iedere keer net weer te laat achter dat je te veel van het goede hebt gegeven.
En geloof me, ieder mens herkent dat gevoel.
Kijk hieronder eens naar de vier kleuren in het linker model. Hier staat effectief gedrag van verschillende type mensen.
In welke kleur herken jij het meeste van jezelf?

Dan zul je tot je schrik ook veel van jezelf herkennen in dezelfde kleur in het rechter model; het in-effectieve gedrag.

Inzicht in de gedragtypen is voor een ondernemer, manager of salesman eigenlijk onmisbaar.
Het geeft inzetbare handvatten om succesvol te communiceren, te stimuleren, te motiveren, te controleren, te begrijpen en begrepen te worden.
Alle managementmodellen zijn pas krachtig en effectief als je weet wie je op welke manier moet benaderen om het gewenste resultaat of doel snel en efficiënt te behalen.
Zoals gesteld hebben managers en leiders elk een andere rol, een ander karakter en een andere manier van communiceren. Beiden gaan voor het succes, maar de manager zal zich focussen op het einddoel en de leider op de weg daar naar toe. Je kunt nu eenmaal niet een denker en een voeler tegelijk zijn, of nog erger; een denker als een voeler aanspreken, of een voeler als een denker behandelen. Dat gaat gewoonweg niet werken.
Natuurlijk is de realiteit wat ingewikkelder dan het onderverdelen in twee groepen. Dit werkt bij mensen, functies en organisaties wel wat complexer.

Daarbij wordt rekening gehouden met onder andere:

 • Persoonskenmerken van de manager of leider
 • De bedrijfscultuur (welke normen en waarden, formele of informele verhoudingen)
 • Samenstelling van het team waaraan leiding wordt gegeven
 • Aard van het werk (routinematig of afwisselend, hoog- of laagcomplex werk)
 • Opleidingsniveau van werknemers en leidinggevenden
 • Maatschappelijke tendensen (bijv. democratisering, flexibiliteit)
 • Schaarste op de arbeidsmarkt
 • Taakvolwassenheid van de werknemers
 • Ontwikkelingsfase van de organisatie (stabilisatie, uitbreiding, crisis)

Echte leiders:

 • Zijn creatief en ondernemend
 • Durven hun zwakheid te tonen
 • Kunnen de controle opgeven
 • Durven ingrijpende beslissingen te nemen
 • Zijn rustig en kunnen relativeren
 • Houden de doelen vast
 • Kunnen hun ideeën helder presenteren en “verkopen”
 • Hebben levenswijsheid opgedaan
 • Leren het niet op school

Tips voor goede leiders:

 • Sta open voor klachten en problemen
 • Wees besluitvaardig en ga veranderingen niet uit de weg
 • Handel personeelsproblemen direct af
 • Wees consequent en geloofwaardig
 • Blijf kalm en diplomatiek
 • Praat niet over personeelsleden, achter hun rug om
 • Weet op het juiste moment te relativeren
 • Heb oog voor privé-situaties van medewerkers
 • Maak onderscheid tussen vriendschap en vriendelijkheid
 • Zorg dat medewerkers weten wat er van ze verwacht wordt
 • Betrek medewerkers bij het oplossen van problemen

Ben jij klaar voor meer succes?

Heb jij het gevoel dat het beter kan en moet? Dat je grip wilt krijgen op jouw persoonlijke slagkracht en de motivatie van je team? Dat je nieuwe doelen wilt stellen en waar wilt maken?