De teamwork piramide van Lencioni

Het model uit het boek van Lencioni: de vijf frustraties van teamwork

De vraag is hier; functioneren jouw medewerkers als groep of als team?
En hoe maak je als leidinggevende van een groep een team?

Laten we voorop stellen dat het niet eenvoudig is om dit zonder hulp van “vreemde ogen” in de vorm van professionele begeleiding voor elkaar te krijgen. Maar het geeft een manager al veel houvast als hij weet waar zijn groep staat, de individuele rollen van de teamleden herkent en zijn eigen houding daarop kan aanpassen.

Eén van de specialismen van Guido Vermeeren is om van een groep (losse individuen) een team (een zichzelf versterkende eenheid) te maken.
Om inzichtelijk te maken in welke fase een groep zich bevindt, welke hobbels er genomen moeten worden en welke rol de leider op dat moment moet vervullen werken we vaak en succesvol met het model van Patrick Lencioni.

Dit model wordt door Lencioni in zijn boek “de 5 frustraties van teamwork” uiteen gezet. Door de verhalende manier van schrijven, leest het boek als een roman waarin je in de figuren uit het boek, de leden van je eigen team zult herkennen.
Het boek is mijns inziens dan ook een aanrader voor managers en teamleiders.

Meer weten?

Hoe maak je van een groep een team? En wat is de rol van de leider?

Je leest het in het gratis kennisdocument!