Communicatietips

Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.

Om er zeker van te zijn dat je op één lijn zit is het belangrijk om, naast goed luisteren, ook regelmatig in een gesprek het standpunt van je gesprekspartner samen te vatten en de ander hierop te laten reageren. Hiermee controleer je of jullie hetzelfde beeld hebben. En dan doorvragen naar diepere achtergronden. Vaak komt de aap pas uit de mouw bij de derde keer doorvragen!

Laat OMA (wat vaker) thuis: Oordelen, Meningen, Adviezen.

Voor veel mensen valt het niet mee om zuiver te luisteren zonder direct een oordeel te hebben (en uit te spreken), ongevraagd je mening op een (vaak half-af verhaal) te geven of en passant ook nog even je advies te geven. Alsof daar om gevraagd was!

Neem ANNA mee: Altijd Navragen, Nooit Aannemen.

Ga er niet vanuit dat iets is zoals jij dat ziet. Iedereen heeft zijn eigen perspectief en referentiekader. Vraag na of jouw visie overeenstemt met die van je gesprekspartner. Aannames zijn vaak de bron van grote misverstanden.

Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander.

Om iets soepel en glad te maken smeren we Nivea. Dat doen we ook om gesprekken soepel en glad te laten verlopen. Alleen is het schijn-harmonie. Te vaak zien we onze eigen projectie als waarheid en gaan er dan vanuit dat dit voor de ander ook zo is. “Hij zal het wel weer niks vinden!”  of “Vraag hem maar niet, die heeft toch geen tijd!”  Aannames en vaagheden niet wegmoffelen, maar onderzoeken!

Ga een gesprek in als een OEN: Open, Eerlijk en Neutraal.

Laat in een gesprek voorkennis, standpunten, doelen Ego en emoties achterwege. Plan niet alles wat je wil vragen en horen, maar stap er schoon in: Open (vrij van vooroordelen) Eerlijk (durf alles te vragen) en Neutraal (blijf objectief en onpartijdig). Sta open voor de ander en geef de kans om in eigen bewoording iets uit te leggen. Dan zul je de meeste en betrouwbaarste informatie krijgen.

Maak je niet DIK: Denk In Kwaliteiten.

Als iets tegenvalt, zijn we geneigd te focussen om wat mis ging. Zowel bij ons zelf als bij anderen. Daardoor krijgt alles een negatieve lading en focus je op de tekortkomingen. Het wordt steeds moeilijker om misgelopen zaken op te lossen als je te veel aandacht schenkt aan wat fout ging. Concentreer je op wat wel goed ging, gebruik dat als fundament om verder te gaan. Positieve energie bestaat echt!

Maak je afspraken SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Een afspraak is pas een afspraak als hij SMART is. Pas als je Specifiek kunt benoemen wat er is afgesproken, als je Meetbaar hebt omschreven wanneer het doel is gehaald, iedereen het Acceptabel vindt en er ook achter staat, je zeker weet dat het doel Realistisch is en geen wonderen vereist en er een duidelijk Tijdgebonden eindmoment is vastgestel, dan heb je een afspraak die gaat werken. Zo-niet ga je ten onder in interpretatieverschillen, afschuivingen en weggevallen eigenaarschap.

En zo zijn er nog veel meer slimmigheidjes.
Doe er je voordeel mee!

Kennismaken met Guido?

Heb jij het gevoel dat het beter kan en moet? Dat je grip wilt krijgen op jouw persoonlijke slagkracht en de motivatie van je team? Dat je nieuwe doelen wilt stellen en waar wilt maken? Drink dan een kop koffie  met Guido tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek!