Wie durft het masker als eerste af te doen?

Het lijkt zo logisch, maar blijkt zo moeilijk…
Afgelopen week had ik een gesprek met een ondernemer, die zich heel boos maakte over de negatieve sfeer onder zijn medewerkers.
Er heerste volgens hem een cultuur van wantrouwen, achterdocht en respectloosheid.
Meerdere malen had hij felle uitlatingen naar het voltallige team gedaan, waarin hij op niet mis te verstane wijze duidelijk maakte dat dit nu echt afgelopen moest zijn.
Ik vroeg hem wat zijn gevoel over deze mensen was. En -hoe voorspelbaar- was dat een opsomming van frustraties en (voor-)oordelen.

Ik vroeg hem toen of hij herkende dat zijn beeld van deze mensen, wel erg veel leek op wat hij hen verweet, ik hoorde namelijk “wantrouwen, achterdocht en respectloosheid”.
Dat zag hij zelf anders en bovendien, hoe kon hij zich hierover dan beter uitlaten “als het toch allemaal zo is”?

Hij leek niet door te hebben dat hij zelf een sturend onderdeel van de sfeer en cultuur was. Hetzelfde slachtoffergedrag waar hij zich bij de medewerkers zo aan stoorde, liet hij zelf in perfectie zien!
Er is zeker verbetering in het team mogelijk, maar dan moet het wel ingezet worden op basis van respect en vertrouwen. En ook de toon en het tempo van zo’n proces moeten goed (mild) zijn.
De vraag was of hij het zelf zou aandurven om als eerste het masker af te zetten en zijn kwetsbaarheid te tonen en in te zetten. Want de opmerking “onder druk wordt alles vloeibaar” gaat het hier niet worden!

Gelukkig voor deze ondernemer, alle medewerkers en dus de hele organisatie, heeft deze man besloten een traject op te starten, waarin hij de juiste inzichten en handvatten krijgt om het (samen-)werken en de sfeer professioneel aan te pakken. Ik ben er van overtuigd dat we met z’n allen een boeiende en bloeiende tijd tegemoet gaan, met een resultaat waar hij nu alleen nog maar van kan dromen…

Voor mensen die meer willen weten over zo’n proces; kijk eens op https://www.guidovermeeren.nl/teamwork-piramide-van-lencioni/

 

 

Kennismaken met Guido?

Heb jij het gevoel dat het beter kan en moet? Dat je grip wilt krijgen op jouw persoonlijke slagkracht en de motivatie van je team? Dat je nieuwe doelen wilt stellen en waar wilt maken? Drink dan een kop koffie  met Guido tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek!