Piramide van Lencioni

1.De teamleden zijn gepassioneerd en nemen bij zakelijke besprekingen geen blad voor de mond.
2.Teamleden spreken elkaar aan op tekortkomingen en onproductieve gedragingen.
3.Teamleden weten waar hun collega’s aan werken en welke positieve bijdrage zij leveren aan het team.
4.Teamleden verontschuldigen zich snel en oprecht tegenover elkaar wanneer zij iets zeggen of doen dat ongepast is of het team kan schaden.
5.Omwille van het teambelang zijn teamleden bereid op hun afdelingen of de werkterreinen waarop zij deskundig zijn offers te brengen in termen van budgetten, zeggenschap of het aantal personeelsleden.
6.Teamleden geven openlijk hun zwakheden en fouten toe.
7.Teamvergaderingen zijn fascinerend en niet vervelend.
8.Als teamleden vergaderingen verlaten, vertrouwen zij erop dat collega’s zich zonder voorbehoud zullen scharen achter de besluiten waarover overeenstemming wordt bereikt, ook als er aanvankelijk onenigheid heerste.
9.Het niet-realiseren van teamdoelstellingen heeft grote invloed op de motivatie.
10.Tijdens teambijeenkomsten worden de belangrijkste en lastigste kwesties aan de orde gesteld.
11.Teamleden maken zich grote zorgen over het vooruitzicht hun collega’s af te vallen.
12.Teamleden weten iets van elkaars persoonlijk leven en spreken daar onderling gemakkelijk over.
13.De teamleden beëindigen discussies met heldere en specifieke oplossingen en met plannen van aanpak.
14.De teamleden dagen elkaar uit aangaande plannen en benaderingen.
15.Teamleden zoeken niet gretig naar krediet voor hun eigen bijdragen, maar geven dat wel snel aan anderen.

Kennismaken met Guido?

Heb jij het gevoel dat het beter kan en moet? Dat je grip wilt krijgen op jouw persoonlijke slagkracht en de motivatie van je team? Dat je nieuwe doelen wilt stellen en waar wilt maken? Drink dan een kop koffie  met Guido tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek!