DIP of DIO?

DIP of DIO, wat is dat nu weer, denk je misschien. Zowel bij coaching als bij training hou ik nog al eens mensen een spiegel voor als ze in een contraproductieve spiraal van negatief denken zitten. Dit noemen we DIP; Denk In Problemen. Als iemand dat doet, dan komen...

falen versus succes

De maandagochtendwijsheid van deze week is door zoveel (levens-)wijze mensen uitgesproken, dat er geen specifieke naam onder staat. En het is zo ontzettend waar! Ik heb altijd bij mijzelf en overal om mij heen gezien, dat je niet perse de slimste, de sterkste, de...

Wat zegt het verleden over de toekomst?

Voor de maandagochtendwijsheid van deze week ga ik terug naar een vurige discussie die twee groepsleden tijdens een sessie voerden. De een vond dat je het verleden moet kennen en onderzoeken om je toekomst te kunnen sturen. De ander vond dat je het verleden achter je...

Perceptie, allemaal andere waarheden.

De maandagochtendwijsheid is deze keer geen spreuk, maar een plaatje. Maar net zo veelzeggend als de beste spreuk. Ik gebruik dit plaatje al jaren als het bij coachen of trainen over “perceptie” gaat. Hoe ziet de wereld er in jouw denkraam uit? Wat is jouw...